Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

15. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 13 af Robert Evans (H-0710/07 )

Om: Klimaændringer

Er Rådet stadig af den overbevisning, at EU's målsætning om at holde den globale temperaturstigning inden for 2°C sandsynligvis kan nås?

Har Rådet drøftet, hvilke yderligere foranstaltninger der skal tages op til overvejelse på EU-plan med henblik på at imødekomme de bekymringer, der kom til udtryk i 2007-rapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC).

 
Seneste opdatering: 10. november 2008Juridisk meddelelse