Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

15. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 14 af Mairead McGuinness (H-0713/07 )

Om: Uro på de globale finansmarkeder

På et uformelt møde mellem EU's finansministre for nylig (Porto, den 14.-15. september) drøftedes den krise, der er opstået i Europa som følge af de ustabile forhold på de amerikanske finansmarkeder. Kan Rådet redegøre for arten af disse drøftelser? Behandlede Rådet det særlige tilfælde Northern Rock, som i øjeblikket er inde i finansielle vanskeligheder som et direkte resultat af manglende stabilitet i USA?

Mener Rådet, at dette spørgsmål har bredere implikationer for Europas finansmarkeder?

Kan Rådet endelig oplyse, om det føler sig overbevist om, at de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser yder forbrugerne tilstrækkelig beskyttelse, navnlig de forbrugere, der har købt finansielle produkter uden for deres hjemmedlemsstat?

 
Seneste opdatering: 10. november 2008Juridisk meddelelse