Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
PV
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE ) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μία θέση υπαλλήλου διοίκησης στο γραφείο πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο είναι κενή περισσότερο από δύο έτη. Θα ήθελα να μάθω το αποτέλεσμα της προκήρυξης της θέσης· γιατί υπήρξε υποψήφιος, ο φάκελος υποψηφιότητας του οποίου δεν ήταν πλήρης, και τι έλειπε από τον φάκελο; Γιατί δεν ενημερωθήκαμε σχετικά με το εν λόγω θέμα; Θα ήθελα να μάθω τι προτίθεται να πράξει η διοίκηση σχετικά με την πλήρωση της θέσης αυτής, η οποία είναι κενή για το τόσο μεγάλο διάστημα;

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου