Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
PV
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE ) . (FR) Vážený pán predseda, už viac než dva roky zostáva neobsadená pozícia administrátora v informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Luxemburgu. Rada by som sa dozvedela výsledok inzerovania tejto pozície, prečo mal jeden kandidát neúplnú žiadosť a čo v jeho žiadosti chýbalo. Prečo o tejto veci nedostávame žiadne informácie? Rada by som tiež vedela, čo správa hodlá pre obsadenie tejto pozície, ktorá je už tak dlho voľná, urobiť?

 
Posledná úprava: 22. októbra 2008Právne oznámenie