Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
PV
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE ) . – (FR) Herr talman! En tjänst som handläggare vid Europaparlamentets informationskontor i Luxemburg har varit ledig i mer än två år. Jag skulle vilja veta resultatet av utannonseringen av denna tjänst. Varför fanns det en kandidat vars ansökningsblankett var ofullständig och vad fattades i blanketten? Varför har vi inte fått någon information om detta? Jag skulle också vilja veta vad administrationen tänker göra för att tillsätta denna tjänst som har varit ledig under så lång tid?

 
Senaste uppdatering: 21 oktober 2008Rättsligt meddelande