Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 36 της κ. Bilyana Ilieva Raeva (H-0548/08 )

Θέμα: Οδική Ασφάλεια

Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών σε οδικά ατυχήματα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ανθρωπιστικό θέμα, και είναι επίσης ένα θέμα υγείας, ένα οικολογικό, ένα οικονομικό, κοινωνικό και δημογραφικό θέμα. Επιπροσθέτως, οι δαπάνες που προκύπτουν από αυτή την τραγωδία έχουν πολλαπλασιαστικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής, στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές, που θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το επίπεδο των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, σε επίπεδα όχι υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Επιτροπή να λάβει πιο αποφασιστικά μέτρα, όπως π.χ. κοινοτική νομοθεσία, διεύρυνση των υφιστάμενων κοινών πρωτοτύπων – ειδικότερα με την εισαγωγή ενός κοινού δείκτη της ΕΕ για οδικά ατυχήματα, ώστε να εγγυηθεί ότι τα κράτη μέλη θα σέβονται αυστηρά το εν λόγω όριο οδικών ατυχημάτων;

Ποιες είναι οι προοπτικές για την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ενιαίας προσέγγισης για την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις κυρώσεις στην επικράτεια της ΕΕ; Μπορούμε να πιστέψουμε ότι μια μελλοντική κοινή πολιτική όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει επίσης σε μια κοινή πολιτική στον τομέα της τροχαίας αστυνομίας, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα της επιτήρησης και του ελέγχου της οδικής ασφάλειας;

 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου