Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 40 της κ. Giovanna Corda (H-0545/08 )

Θέμα: Kαταγγελίες καταναλωτών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (CEC) έφεραν στην επιφάνεια πολύ μεγάλο αριθμό δικαστικών διαφορών σε σχέση με αγορές μέσω υπολογιστή και θύματα καταναλωτές (κατά το 2007 έγιναν 8 834 καταγγελίες εκ των οποίων 2 583 έφθασαν στα δικαστήρια).

Δεν θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι έναντι της κατά γεωμετρική πρόοδο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου θα έπρεπε να αρχίσει εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να προειδοποιήσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η νέα μορφή εμπορίου και να καθιερώσει επείγουσες και αποτελεσματικές διαδικασίες, προκειμένου να ρυθμίσει αυτές τις διασυνοριακές διαφορές, κυρίως δε για τις συχνότερα απαντώμενες περιπτώσεις που είναι η μη παράδοση των παραγγελιών ή η παράδοση προϊόντων που δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα;

 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου