Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2026(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0486/2008

Indgivne tekster :

A6-0486/2008

Forhandlinger :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Afstemninger :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0622

Forhandlinger
Onsdag den 17. december 2008 - Strasbourg EUT-udgave

3. Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Jutta Haug, ordfører. (DE) Fru formand, fru kommissær! Formanden for Rådet er tilsyneladende endnu ikke til stede. Andenbehandlingen af EU's budget er under alle omstændigheder på dagsordenen i morgen. Afstemningen vil formentlig ikke tage lang tid. Der er kun få punkter tilbage at stemme om og endnu færre punkter, hvorom der er uenighed, og det skyldes det konstruktive samarbejde mellem alle de involverede medlemsstater – både i ekspertudvalgene og Budgetudvalget – hvilket glæder mig meget. Det glæder mig endnu mere, fordi jeg er klar over, at det ikke er noget, man kan tage for givet. Dette gælder også det grundlæggende arbejde, som Budgetudvalgets team har ydet, indsatsen fra alle de involverede i gruppen og støtten fra de personlige assistenter, og det vil jeg gerne takke for!

Jeg ønsker endvidere at takke Kommissionen for dens samarbejdsvilje. Kommunikationen med Kommissionen har ikke altid været tilfredsstillende for alle, men Kommissionen har altid været hjælpsom og helt overordnet været til at tale med på alle niveauer, hvilket man ikke kan sige om Rådets formandskab. Rådets franske formandskab har indtil nu ikke henvendt sig til mig som hovedordfører en eneste gang. Ikke en eneste gang! Jeg har ikke en gang modtaget svar på den skrivelse, som jeg indgav inden trepartsforhandlingerne den 13. november – og det er meget mærkeligt, meget bekymrende.

Hvad der ikke var spor mærkeligt eller bekymrende var Rådets indstilling på forligsmødet. Rådets opførsel og indstilling var helt, som vi forventede. For det første kan der slet ikke være tale om at foretage en revision, uanset omfanget heraf. For det andet skal betalingerne under alle omstændigheder reduceres, selv om tidsrummet mellem betalinger og forpligtelser eventuelt vil være meget langvarigt. For det tredje skal de uindfriede bevillinger fra det nuværende regnskabsår overføres straks. Under alle omstændigheder vil 4,9 mia. EUR blive kanaliseret tilbage til de nationale finansministres pengekasser. Parlamentet glæder sig over, at det er lykkedes at overtale Kommissionen til at love at afsætte 700 mio. EUR til udvikling af landdistrikter. Vi mener endvidere, at bindende fælles erklæringer om forenkling af proceduren og fremskyndelse af gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne og løftet om, at der hurtigst muligt vil blive stillet forslag om at afsætte flere midler, hvis det er nødvendigt, vil være en stor hjælp i forbindelse med løsningen af opgaverne i det kommende regnskabsår.

Disse opgaver vil ikke ligefrem være rutineprægede. Virkningen af finanskrisen og krisens konsekvenser for realøkonomien vil kunne mærkes i alle medlemsstaterne. Parlamentet er derfor helt parat til at frigøre midler til jobskabelse eller bevaring af arbejdspladser og til fremme af det økonomiske momentum – ud over de instrumenter, der allerede er til rådighed i EU. Vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt, og hurtigst muligt, naturligvis ikke uden overvejelse, men hvis det tydeligt fremgår, hvilke projekter der skal have bevilget midler, og hvor relevante de er, vil ingen af os blive ladt i stikken. Parlamentet er endvidere indstillet på at revidere det finansielle program på mellemlang sigt. Først og fremmest skal Rådet dog fastlægge en fælles holdning.

Vi skal godt nok stemme ved andenbehandlingen i morgen, men jeg har en fornemmelse af, at det, vi skal stemme om, blot er de budgetmæssige rammer. Der vil blive krævet tilføjelser til budgettet lidt efter lidt i løbet af året.

 
Seneste opdatering: 1. oktober 2009Juridisk meddelelse