Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0443/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

- Έκθεση: Donata Gottardi (A6-0507/2008 )

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL ), γραπτώς . − Χαιρετίζουμε ορισμένα θετικά στοιχεία της έκθεσης, και ιδίως την αναγνώριση της ανάγκης να κατανεμηθεί το φορολογικό βάρος πιο δίκαια, της σημασία των δημόσιων δαπανών και της άρτιας οικονομικής διακυβέρνησης. Απείχα, ωστόσο, από την ψηφοφορία λόγω της υποστήριξης της έκθεσης στην ελαττωματική στρατηγική της Λισαβόνας, της έμφασης στην ανταγωνιστικότητα, της υποστήριξης στην ευελιξία με ασφάλεια και της υπονοούμενης απειλής για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τη δημόσια υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη υπό τη μορφή «δομικής μεταρρύθμισης».

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου