Index 
 All text 
Förfarande : 2008/2239(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0013/2009

Debatter :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Omröstningar :

PV 03/02/2009 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Debatter
Måndagen den 2 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn - Den andra strategiska energiöversynen - Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (debatt)
PV
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE ). - (EN) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden för hennes arbete.

Jag vill gärna ta upp några aspekter kring den strategiska energiöversynen och den senaste tidens energikris, som hänger nära samman.

För det första: i vårt betänkande, där medlemsstaterna uppmanas att agera samfällt i energifrågorna, har vi tydligt slagit fast det som alla EU-medborgare har kunnat konstatera vara verklighet under de senaste veckorna, nämligen att problem med energiförsörjningen i medlemsstaterna påverkar hela EU. Det är mycket viktigt. Detta är grunden för den europeiska solidariteten och en grund för att utforma åtgärder för nödsituationer.

För det andra: enligt betänkandet ger CCS-teknik en möjlighet för oss att nå våra miljömål och samtidigt använda en energikälla – kol – som det finns gott om i Europa. Genom att utveckla CCS kan EU bli världsledande inom avancerad teknik, vilket kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och stärka våra ekonomier. Detsamma gäller teknik för kolförgasning, som har stor betydelse som en kompletterande gasförsörjningskälla som gör det möjligt att diversifiera gasförsörjningen.

För det tredje: i detta strategiska dokument understryks särskilt behovet av investeringar i energiinfrastruktur. Infrastrukturprojekt som får EU-stöd bör först och främst bidra till en verklig diversifiering av källor och leveransrutter till medlemsstaterna och till EU som helhet.

Investeringar i Ukraina framstår som särskilt viktiga för oss. Tillsammans med våra ukrainska partner kan vi i framtiden ta ett gemensamt ansvar för gasleveranserna över den rysk-ukrainska gränsen. Skälet till ett sådant steg från vår sida är mycket enkelt. När det gäller energiförbindelser uppfyller Ukraina internationella standarder. Landet har ratificerat energistadgefördraget och följer därmed bestämmelserna om öppenhet.

För det fjärde: Vårt strategiska dokument kompletterar i hög grad våra insatser för att genomföra det tredje energipaketet. Vad innebär det? Det innebär en fungerande inre energimarknad för EU och det innebär solidaritet och stöd i många avseenden. Låt oss slutföra lagstiftningsförfarandet under de närmaste tre månaderna. Det är mycket viktigt för oss.

 
Senaste uppdatering: 30 juni 2009Rättsligt meddelande