Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Eftersom det håller på att bli ganska sent föreslår jag att rådet besvarar alla kompletterande frågor tillsammans. Som ni vet kan jag bara acceptera två kompletterande frågor utöver frågeställarens ursprungliga fråga. Mot den bakgrunden har jag valt ut två av de fem frågor som ställts och därvid utgått från kriteriet att välja olika politiska grupper och nationaliteter. De ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.

 
Senaste uppdatering: 29 april 2009Rättsligt meddelande