Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Fråga nr 4 från Colm Burke (H-1040/08 )

Angående: Energi, yttre förbindelser och ekonomi under det tjeckiska ordförandeskapet

Mot bakgrund av de prioriteringar som ordförandeskapet ställt upp, kunde ordförandeskapet ange hur det exakt avser att integrera dessa tre prioriteringar i konkreta initiativ? Jag hänvisar framför allt till diskussioner med partner i öst om strategiska energikorridorer som kunde trygga EU:s energiförsörjning och framtida ekonomiska konkurrenskraft.

 
Senaste uppdatering: 29 april 2009Rättsligt meddelande