Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. De frågor som inte har tagits upp på grund av tidsbrist kommer att besvaras skriftligen (se bilaga).

 
Senaste uppdatering: 29 april 2009Rättsligt meddelande