Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Време за въпроси (Комисия)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 46 от Vural Öger (H-0106/09 )

Относно: Отваряне на глава Енергетика в преговорите по присъединяване на Турция

Неотдавнашната газова криза между Русия и Украйна доказа за пореден път значението на диверсификацията на европейските енергийни източници и пътищата за доставка на енергия. Турция е транзитна страна със стратегическо значение и поради това е от жизнено важно значение за енергийната сигурност на ЕС. Следователно от изключителна важност е преговорите на ЕС с Турция по глава Енергетика да продължат, без да бъдат възпрепятствани или блокирани от някои държави-членки по политически съображения.

Комисията ще предприеме ли стъпки, за да гарантира отварянето на тази глава от преговорите? Може ли да посочи времева рамка? Каква е най-сериозната пречка за цялостното отваряне на глава Енергетика в преговорите?

На въпроси № 47 и 48 ще бъде отговорено в писмена форма.

 
Последно осъвременяване: 11 юни 2009 г.Правна информация