Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý 10. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající.

– Otázka č. 31, kterou pokládá Silvia-Adriana Ţicău (H-0068/09 )

Předmět: Opatření pro podporu výrobků a služeb, které pomáhají zvyšovat energetickou účinnost a podporu obnovitelné energie

Na jarním zasedání Evropské rady v roce 2008 se vedoucí představitelé států a vlád dohodly na budoucí revizi směrnice o zdanění energie zaměřené na podporu zvýšení podílu obnovitelné energie v rámci celkové spotřebované energie.

Zvýšení energetické účinnosti je jedním z nejrychlejších, nejbezpečnějších a nejlevnějších způsobů snížení závislosti EU na energetických zdrojích třetích zemí, snižování energetické spotřeby a snižování emisí CO2 a evropských veřejných výdajů za energii.

Mohla by Komise s ohledem na potřebu zvýšení energetické účinnosti uvést, která opatření a které finanční a daňové nástroje má na mysli pro podporu výrobků a služeb, které pomohou zvýšit energetickou účinnost a podpořit obnovitelné energie?

 
Poslední aktualizace: 11. června 2009Právní upozornění