Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden.

– Spørgsmål nr. 33 af Pedro Guerreiro (H-0125/09 ):

Om: Afskaffelse af skattely

Har Kommissionen foreslået eller har den til hensigt at foreslå afskaffelse af skattely, især inden for EU?

Har EU vedtaget nogen beslutning om at foreslå medlemsstaterne at ophæve de skattely, der findes på deres område?

Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at afskaffe skattelyene og således bekæmpe finansspekulation og begrænse den frie bevægelighed for kapital, især på EU-plan?

 
Seneste opdatering: 11. juni 2009Juridisk meddelelse