Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden.

– Spørgsmål nr. 36 af Gay Mitchell (H-0065/09 ):

Om: Overvågning af internettet

Jeg er blevet opmærksom på, at internettet er blevet et sted, hvor racister og andre fundamentalister uden risiko kan lufte deres synspunkter.

Har Kommissionen taget fat på dette problem og i givet fald, hvilke tiltag har den truffet?

Spørgsmål nr. 37 og 40 vil blive besvaret skriftligt.

 
Seneste opdatering: 11. juni 2009Juridisk meddelelse