Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

   Πρόεδρος. – Ερώτηση Νο 46 από τον Vural Öger (H-0106/09 )

Θέμα: Άνοιγμα του κεφαλαίου: "Ενέργεια" στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία

Η πρόσφατη κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καταδεικνύει εκ νέου τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και ενεργειακών οδών της ΕΕ. Η υποψήφια προς ένταξη χώρα Τουρκία είναι μια στρατηγική χώρα διαμετακόμισης και επίσης από αυτήν την άποψη έχει μεγάλη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Για το λόγο αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία για το κεφάλαιο της ενέργειας να διεξαχθούν απρόσκοπτα και να μην εμποδιστούν για πολιτικούς λόγους από ορισμένα κράτη μέλη.

Θα καταβάλλει η Επιτροπή προσπάθειες προκειμένου να ανοιχθεί αυτό το κεφάλαιο διαπραγματεύσεων; Μπορεί να αναφέρει ένα χρονικό πλαίσιο γι' αυτό; Τί αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για το απρόσκοπτο άνοιγμα του κεφαλαίου διαπραγματεύσεων της ενέργειας;

Οι Ερωτήσεις Νο  47 and 48 θα λάβουν απαντήσεις γραπτώς.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου