Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Vraag nr. 46 van Vural Öger (H-0106/09 )

Betreft: Opening van het hoofdstuk "Energie" in de onderhandelingen van de EU met Turkije

Uit de jongste gascrisis tussen Rusland en Oekraïne is opnieuw gebleken hoe belangrijk een diversifiëring van de energiebronnen en de energieroutes in de EU is. De toetredingskandidaat Turkije is een strategisch transitland en ook in dit verband voor de energiezekerheid van de EU van groot belang. Daarom is het des te belangrijker dat de onderhandelingen tussen de EU en Turkije over het hoofdstuk energie ongestoord gevoerd worden en niet uit politieke overwegingen door bepaalde lidstaten worden geblokkeerd.

Zal de Commissie zich ervoor inzetten dat dit onderhandelingshoofdstuk wordt geopend? Kan zij daarvoor een tijdsbestek aangeven? Wat is de grootste belemmering voor een volledige opening van het onderhandelingshoofdstuk energie?

De vragen nrs. 47 en 48 worden schriftelijk beantwoord.

 
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2009Juridische mededeling