Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

16. Tura pytań (pytania do Komisji)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący.

– Pytanie nr 46 skierowane przez: Vural Öger (H-0106/09 )

Przedmiot: Otwarcie rozdziału „Energia” w negocjacjach akcesyjnych z Turcją

Niedawny kryzys gazowy między Rosją a Ukrainą pokazał kolejny raz znaczenie dywersyfikacji unijnych źródeł oraz ścieżek dostaw energii. Turcja jest strategicznym krajem tranzytowym i pod tym względem także ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE. Jest to zatem bardzo istotne, ponieważ negocjacje UE z Turcją w sprawie rozdziału ‘energetycznego’ powinny być kontynuowane bez zakłóceń i nie powinny być blokowane przez niektóre państwa członkowskie ze względów politycznych.

Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji? Czy może wskazać ramy czasowe? Jaka jest najpoważniejsza przeszkoda dla pełnego otwarcia ‘energetycznego’ rozdziału negocjacji?

Odpowiedzi na pytania nr 47 i 48 zostaną udzielone na piśmie.

 
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2009Informacja prawna