Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Hodina otázok (Komisia)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Otázka č. 46, ktorú predkladá Vural Öger (H-0106/09 ).

Vec: Otvorenie kapitoly o energetike v prístupových rokovaniach s Tureckom

Nedávna plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou opäť raz poukázala na význam diverzifikácie zdrojov energie EÚ a dodávateľských trás. Turecko je strategická tranzitná krajina a v tejto súvislosti má pre energetickú bezpečnosť EÚ rozhodujúci význam. Z tohto dôvodu je ešte dôležitejšie, aby rokovania EÚ s Tureckom o kapitole o energetike pokračovali bez obmedzení a bez toho, aby ich určité členské štáty blokovali z politických dôvodov.

Podnikne Komisia kroky k tomu, aby zabezpečila, že táto rokovacia kapitola sa otvorí? Môže naznačiť časový rámec? Čo je najzávažnejšou prekážkou v plnom otvorení rokovacej kapitoly o energetike?

Otázky č. 47 a 48 budú zodpovedané písomne.

 
Posledná úprava: 12. júna 2009Právne oznámenie