Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Frågestund (frågor till kommissionen)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen.

– Fråga nr 32 från Giorgos Dimitrakopoulos (H-0100/09 )

Angående: Mer flexibel läsning av överenskommelsen om ekonomisk stabilitet

Jag vill fråga Europeiska kommissionen varför den, vid en tidpunkt med en så allvarlig ekonomisk kris som denna, envetet håller fast vid åsikten att underskotten, i alla länder med det här problemet, måste reduceras inom två år och inte inom tre år, en tidsperiod som mot bakgrund av det rådande läget framstår som mer logisk? Jag undrar också över hur vidhållandet av denna åsikt rimmar med Eurogruppens ordförandes uttalande om att stabilitetspakten bör tolkas på ett mer flexibelt sätt (se uttalanden i Agence Europe av den 21 januari 2009)?

 
Senaste uppdatering: 12 juni 2009Rättsligt meddelande