Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Frågestund (frågor till kommissionen)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen.

– Fråga nr 46 från Vural Öger (H-0106/09 )

Angående: Öppnande av energikapitlet i EU-förhandlingarna med Turkiet

Den senaste gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina är ytterligare ett tecken på hur viktigt det är att EU har många olika energikällor och energitransportvägar. Kandidatlandet Turkiet är ett strategiskt transitland och inte minst ur denna synvinkel av största betydelse för EU:s energisäkerhet. Det är därför så viktigt att EU:s förhandlingar med Turkiet om energikapitlet kan föras ostört och att det inte blockeras av vissa medlemsstater av politiska skäl.

Kommer kommissionen att verka för att detta förhandlingskapitel öppnas? Kan kommissionen ge en tidsplan för detta? Vilket är det största hindret för att förhandlingskapitlet energi ska kunna öppnas utan störningar?

Frågorna nr 47 och 48 kommer att besvaras skriftligen.

 
Senaste uppdatering: 12 juni 2009Rättsligt meddelande