Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 10 martie 2009 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea şedinţei
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Decizia privind aplicarea procedurii de urgenţă
 5.Cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor (dezbatere)
 6.Emisii industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare) (dezbatere)
 7.Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (dezbatere)
 8.Votare
  8.1.EC-Acordul CE/Armenia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A6-0049/2009, Paolo Costa) (vot)
  8.2.Acordul CE/Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A6-0059/2009, Paolo Costa) (vot)
  8.3.Protocol adiţional la Acordul CE/Africa de Sud pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (vot)
  8.4.Următoarele etape ale gestionării frontierelor în Uniunea Europeană şi experienţele similare în ţări terţe (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (vot)
  8.5.Transferul transfrontalier al sediului social al unei companii (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  8.6.Sistemul european comun de azil (A6-0050/2009, Giusto Catania) (vot)
  8.7.Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (vot)
  8.8.Cooperarea dintre instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială
  8.9.Punerea în aplicare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate (A6-0014/2009, Bert Doorn) (vot)
  8.10.Egalitatea de tratament şi de acces între bărbaţi şi femei în artele spectacolului (A6-0003/2009, Claire Gibault) (vot)
  8.11.Cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (vot)
  8.12.Emisii industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (vot)
  8.13.Statutul societăţii private europene (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  8.14.Orientări referitoare la procedura bugetară 2010, Secţiunea III - Comisia (A6-0111/2009, László Surján) (vot)
  8.15.Orientări referitoare la procedura bugetară 2010 - Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (vot)
  8.16.Integritatea jocurilor de noroc on-line (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (vot)
  8.17.Asigurarea calităţii alimentelor - incluzând armonizarea şi recunoaşterea reciprocă a standardelor (A6-0088/2009, Maria Petre) (vot)
  8.18.Rapoartele privind politica în domeniul concurenţei pentru anii 2006 şi 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (vot)
  8.19.Un „Small Business Act” pentru Europa (A6-0074/2009, Edit Herczog) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare) - Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare) - Controlul statului portului (reformare) - Sistemul comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime - Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim - Răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare - Asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime - Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion (dezbatere)
 13.Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - Ecologizarea transportului şi internalizarea costurilor externe (dezbatere)
 14.Modificarea ordinii de zi
 15.Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - Ecologizarea transportului şi internalizarea costurilor externe (continuarea dezbaterii)
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 17.Structuri de îngrijire a copiilor - obiectivele de la Barcelona (dezbatere)
 18.Copiii migranţilor (dezbatere)
 19.Riscul închiderii întreprinderii Qimonda în Germania şi în Portugalia şi pierderea de mii de locuri de muncă în Europa (dezbatere)
 20.Plan multianual de refacere a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie JO (971 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (2042 kb)
Ultima actualizare: 12 iunie 2009Notă juridică