Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0231(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0236/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0236/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.38
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE ), γραπτώς.(BG) Μετά από καθυστέρηση έξι σχεδόν ετών, η ΕΕ βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην έκδοση οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, ενός σημαντικού πολιτικού εγγράφου για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ενός τρίτου σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζουν τα ίδια για το εάν θα βασίζονται στη πυρηνική ενέργεια. Για χώρες που αποδέχονται και, ταυτόχρονα, απορρίπτουν αυτή τη μορφή ενέργειας, είναι το ίδιο σημαντικό να ισχύουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για την πυρηνική ενέργεια.

Χαιρετίζω τη συμπερίληψη των βασικών αρχών ασφαλείας του ΔΟΑΕ ως παράρτημα στην οδηγία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι βέλτιστες εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας θα ενσωματώνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οποία τα κράτη μέλη δεσμεύονται να συμμορφώνονται.

Η έλλειψη γενικώς αποδεκτών απαιτήσεων πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ επέτρεψε, στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, σε ορισμένες χώρες που επρόκειτο να ενταχθούν στην ΕΕ να επιβάλουν πολιτικές λύσεις στην πυρηνική ενέργεια τους, οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για την ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας.

Σε μια εποχή που μια σειρά νέων σταθμών πυρηνικής ενέργειας βρίσκονται υπό κατασκευή στην ΕΕ ή ετοιμάζονται να κατασκευαστούν, η έγκαιρη έκδοση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια όχι μόνο είναι δικαιολογημένη, αλλά είναι υποχρεωτική λόγω των εγγυήσεων που παρέχει για την ασφάλεια και την ηρεμία του πληθυσμού.

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου