Index 
 All text 
Förfarande : 2008/0231(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0236/2009

Ingivna texter :

A6-0236/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.38
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Debatter
Tisdagen den 21 april 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

20. Gemenskapsram för kärnsäkerhet (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE ), skriftlig.(BG) Efter att ha dröjt nästan sex år står nu EU inför att anta ett direktiv om kärnkraftssäkerhet, ett viktigt politiskt dokument för kärnenergi i Europa, som används för att producera nästan en tredjedel av EU:s elektricitet.

Medlemsstaterna har ensamrätt att själva få bestämma om de ska förlita sig på kärnenergi. Både för de länder som godkänner och för de som inte godkänner denna energiform är det lika viktigt att de högsta säkerhetsnormerna för kärnenergi tillämpas.

Jag välkomnar att IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper införs som en bilaga till direktivet. Detta kommer att garantera att den bästa uppföljningen av kärnsäkerhetsnormerna blir en integrerad del av europeisk lagstiftning, som medlemsstaterna följaktligen måste rätta sig efter. För inte alltför länge sedan gjorde bristen på allmänt godkända kärnsäkerhetskrav i EU att några av länderna som anslöt sig till EU kunde låta sin kärnenergi styras av politiska lösningar, som inte ligger i linje med EU:s mål för att begränsa klimatförändringen och för trygg energiförsörjning.

Vid en tidpunkt när ett antal nya kärnkraftsanläggningar är under byggnad eller under planering i EU är det inte bara berättigat att anta ett lägligt direktiv om kärnkraftssäkerhet utan absolut nödvändigt på grund av de garantier som det erbjuder för befolkningens säkerhet och sinnesfrid.

 
Senaste uppdatering: 18 augusti 2009Rättsligt meddelande