Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
понеделник, 4 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Ред на работа
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL. (EN) Г-н председател, от името на моята група отправям искане този пакет доклади да бъде изваден от дневния ред на настоящата сесия. Считам, че Парламентът трябва да показва известно приличие и зачитане на демократичния процес. Всички знаем, че Ирландия отхвърли Договора от Лисабон и затова много ме учудва, че Парламентът продължава да разисква този въпрос.

Не е уместно от демократична гледна точка Парламентът да пренебрегва решението на Ирландия или да бъде използван за постоянно увеличаване на натиска върху Ирландия през идните месеци, за да приеме договор, който очевидно не е в наш интерес или в интерес на хората в Европа. Припомням на членовете на Парламента, че Ирландия, и само Ирландия, ще гласува демократично по този договор и че на единственото място, където той беше предложен за демократично решение, хората го отхвърлиха.

Сега, когато само седмици ни делят от европейските избори, на които въпросът за качеството на нашата демокрация е от такава важност, отправям искане тези доклади да бъдат извадени от дневния ред и да насочим вниманието си по-скоро към икономически въпроси и към проблема с безработицата – въпроси, които действително засягат нашите граждани.

 
Последно осъвременяване: 12 август 2010 г.Правна информация