Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí 4. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13. Plán práce
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, jménem skupiny GUE/NGL . – Pane předsedo, žádám jménem své skupiny, aby byl tento balíček zpráv vyškrtnut z pořadu jednání tohoto zasedání. Myslím, že by Parlament měl projevit určitou míru pokory a respektu vůči demokratickým postupům. Všichni víme, že Irsko Lisabonskou smlouvu zamítlo, a tak se svým způsobem podivuji nad tím, že Parlament trvá na rozpravě na toto téma.

Z demokratického hlediska není vhodné, aby tento parlament ignoroval verdikt Irska nebo aby byl v nadcházejících měsících využíván k vytváření nátlaku na Irsko, aby přijalo smlouvu, která jasně není v našem zájmu nebo v zájmu evropských občanů. Připomínám poslancům, že Irsko, jen a pouze Irsko, podrobilo tuto smlouvu demokratickému hlasování a v tomto jediném místě, kde byla smlouva vystavena demokratickému hlasování, ji lidé odmítli.

Nyní, pár týdnů před volbami do Evropského parlamentu, kdy je téma kvality naší demokracie tak zásadním, tedy žádám, aby byly tyto zprávy vyškrtnuty z pořadu jednání a abychom spíše věnovali pozornost hospodářským otázkám a otázkám nezaměstnanosti – otázkám, které naše občany skutečně postihují.

 
Poslední aktualizace: 12. srpna 2010Právní upozornění