Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 4. maj 2009 - Strasbourg EUT-udgave

13. Arbejdsplan
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, for GUE/NGL-Gruppen. – (EN) Hr. formand! På min gruppes vegne anmoder jeg om, at denne pakke af betænkninger tages af dagsordenen for dette møde. Jeg synes, at Parlamentet bør vise en smule ydmyghed og respekt for den demokratiske proces. Vi ved alle, at Irland har forkastet Lissabontraktaten, så jeg undrer mig over, hvorfor Parlamentet vedbliver at drøfte dette emne.

Det er demokratisk upassende, at Parlamentet tilsidesætter Irlands afgørelse, eller at Parlamentet bliver brugt til at øge presset på Irland i de kommende måneder for at få det til at vedtage en traktat, der tydeligvis er hverken i vores eller de europæiske befolkningers interesse. Jeg vil lige erindre Parlamentets medlemmer om, at Irland som det eneste land havde en demokratisk afstemning om denne traktat, og at den blev forkastet af befolkningen det eneste sted, den blev sendt til demokratisk afstemning.

Jeg anmoder om, at disse betænkninger bliver taget af dagsordenen netop nu, kun få uger før valget til Europa-Parlamentet, hvor spørgsmålet om kvaliteten af vores demokrati er afgørende, og jeg beder om, at vi i stedet retter opmærksomheden mod økonomiske aspekter og arbejdsløsheden – spørgsmål, der virkelig har betydning for vores borgere.

 
Seneste opdatering: 12. august 2010Juridisk meddelelse