Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Διάταξη των εργασιών
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου ζητώ να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου αυτό το πακέτο εκθέσεων. Πιστεύω ότι αυτή η Αίθουσα θα πρέπει να δείξει κάποιο βαθμό ταπεινότητας και κάποιο σεβασμό για τη δημοκρατική διαδικασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ιρλανδία απέρριψε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, επομένως μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι αυτό το Κοινοβούλιο επιμένει στη συζήτηση αυτού του θέματος.

Δεν είναι δημοκρατικά αποδεκτό το ότι αυτό το Κοινοβούλιο απορρίπτει την απόφαση της Ιρλανδίας ή ότι αυτό το Κοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασκήσει πίεση στην Ιρλανδία κατά τους επόμενους μήνες, προκειμένου να υιοθετήσει μια συνθήκη, η οποία είναι σαφές ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας ή προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Υπενθυμίζω στα Μέλη ότι η Ιρλανδία, και μόνο η Ιρλανδία, είχε δημοκρατική ψηφοφορία επί της συνθήκης αυτής και στο μόνο μέρος στο οποίο τέθηκε σε δημοκρατική απόφαση, οι άνθρωποι την απέρριψαν.

Ζητώ αυτή τη φορά, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όταν το θέμα της ποιότητας της δημοκρατίας μας είναι τόσο αποφασιστικής σημασίας, την αφαίρεση αυτών των εκθέσεων από την ημερήσια διάταξη και τη στροφή της προσοχής μας περισσότερο σε οικονομικά θέματα και στο θέμα της ανεργίας – θέματα που πραγματικά επηρεάζουν τους πολίτες μας.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου