Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 4 mei 2009 - Straatsburg Uitgave PB

13. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, namens mijn fractie verzoek ik dat dit pakket verslagen van de agenda van deze zitting wordt geschrapt. Ik vind dat dit Parlement moet getuigen van een zekere mate van bescheidenheid en respect voor het democratisch proces. We weten allemaal dat Ierland het Verdrag van Lissabon heeft verworpen en het verwondert me daarom enigszins dat dit Parlement deze kwestie blijft bespreken.

Het is democratisch niet gepast dat dit Parlement het oordeel van Ierland naast zich neerlegt of dat het Parlement wordt gebruikt om de druk op Ierland op te voeren om in de komende maanden een verdrag aan te nemen dat duidelijk niet in ons belang, of in het belang van de Europese bevolking is. Ik wil de leden eraan herinneren dat Ierland, en Ierland als enige, een democratische stemming heeft gehouden over dit Verdrag en dat in het enige land waar er op een democratische manier een beslissing werd genomen, het volk het verworpen heeft.

Ik vraag op dit moment, slechts enkele weken voor de Europese verkiezingen, nu de kwestie van de kwaliteit van onze democratie van cruciaal belang is, dat deze verslagen van de agenda worden geschrapt en dat we onze aandacht meer richten op de economische kwesties en het probleem van de werkloosheid - zaken die onze burgers echt raken.

 
Laatst bijgewerkt op: 8 september 2009Juridische mededeling