Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Poniedziałek, 4 maja 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

13. Porządek obrad
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, w imieniu grupy GUE/NGL . – Panie przewodniczący! W imieniu mojej grupy wnoszę o wycofanie tego pakietu sprawozdań z porządku obrad bieżącej sesji. Sądzę, że ta Izba powinna wykazać nieco pokory i szacunku dla procesu demokratycznego. Wszyscy wiemy, że Irlandia odrzuciła traktat lizboński, dlatego też fakt, iż Izba nadal dyskutuje o tej kwestii, wywołuje u mnie pewne zdumienie.

Z punktu widzenia demokracji jest niewłaściwe, by Parlament Europejski odrzucił irlandzki werdykt lub też był wykorzystywany w nadchodzących miesiącach do wywierania na Irlandię nacisku, żeby przyjęła traktat, który w oczywisty sposób nie jest w naszym interesie ani w interesie Europejczyków. Przypominam paniom i panom posłom, że w Irlandii – i tylko w Irlandii – przeprowadzono demokratyczne głosowanie nad tym traktatem i w jedynym kraju, gdzie był on przedmiotem demokratycznej decyzji, został on odrzucony.

Proszę zatem, zaledwie kilka tygodni przed wyborami europejskimi, gdy kwestia jakości naszej demokracji jest tak ważna, by sprawozdania te wycofać z porządku obrad i zająć się w zamian zagadnieniami gospodarczymi oraz kwestią bezrobocia, a więc sprawami, które naprawdę mają wpływ na życie naszych obywateli.

 
Ostatnia aktualizacja: 8 września 2009Informacja prawna