Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 4. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Program práce
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald, v mene skupiny GUE/NGL. – Vážený pán predseda, v mene svojej skupiny žiadam, aby bol tento balík správ vyškrtnutý z programu tohto zasadnutia. Myslím si, že tento Parlament by mal preukázať určitú mieru pokory a rešpektovania demokratického procesu. Všetci vieme, že Írsko Lisabonskú zmluvu odmietlo, a preto ma do istej miery udivuje, že Parlament trvá na rokovaní o tejto záležitosti.

Z demokratického hľadiska je nevhodné, aby tento Parlament zrušil rozhodnutie Írska, alebo aby sa Parlament využil na zvyšovanie nátlaku na Írsko, aby v nadchádzajúcich mesiacoch prijalo zmluvu, ktorá zjavne nie je v našom záujme ani v záujme európskych občanov. Pripomínam pánom poslancom a paniam poslankyniam, že demokratické hlasovanie o tejto zmluve sa uskutočnilo jedine v Írsku a že na tomto jedinom mieste, kde bola podrobená demokratickému rozhodnutiu, ju odmietli.

Žiadam v tomto období, len pár týždňov pred európskymi voľbami, v ktorom je otázka kvality našej demokracie taká kľúčová, aby boli tieto správy vyškrtnuté z programu a aby sme svoju pozornosť upriamili radšej na hospodárske otázky a otázku nezamestnanosti, na problémy, ktoré sa skutočne týkajú našich občanov.

 
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie