Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 4 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

15. Influensaepidemin (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – ”Catch-the-eye-perioden” är därmed avslutad.

Innan jag ger ordet till kommissionsledamoten, ansluter jag mig till alla som tackat henne för inledningsanförandet. Jag vill också tacka henne på förhand för den information som hon strax ska ge oss om denna ytterst angelägna och aktuella fråga. Detta visar att såväl Europeiska unionen som medlemsstaterna tar itu med situationen på ett mycket positivt sätt, och så nära medborgarna som möjligt.

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande