Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg Uitgave PB

14. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Vraag nr. 4 van Bernd Posselt (H-0213/09 ):

Betreft: Kroatië, Macedonië en Zuidoost-Europa

Hoe beoordeelt de Raad de mogelijkheden om de toetredingsonderhandelingen met Kroatië nog dit jaar af te ronden, de datum voor de eerste onderhandelingen met Macedonië nog dit jaar bekend te maken en de Europese perspectieven van de tussen Kroatië en Macedonië gelegen Zuidoost-Europese landen, waaronder Kosovo, nader in te vullen?

 
Laatst bijgewerkt op: 8 september 2009Juridische mededeling