Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Hodina otázok (otázky pre Radu)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci.

– Otázka č. 4, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0213/09 )

Vec: Chorvátsko, Macedónsko a juhovýchodná Európa

Ako Rada hodnotí možnosť dokončenia prístupových rokovaní s Chorvátskom, stanovenia termínu pre rokovanie s Macedónskom do konca roka a konkretizovania vyhliadok krajín juhovýchodnej Európy vrátane Kosova ležiaceho medzi Chorvátskom a Macedónskom, na pristúpenie k Európskej únii?

 
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie