Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen – Nästa punkt är frågestunden (B6-0231/2009 ).

Följande frågor har ställts till rådet:

Jan Kohout företräder rådet här. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att välkomna det beslut som har fattats i dag av den tjeckiska senaten och som ger oss stort hopp om en framtida ratificering av Lissabonfördraget.

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande