Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen – Fråga nr 3 från Avril Doyle (H-0210/09 )

Angående: Lissabonfördraget och det tjeckiska ordförandeskapet

Skulle rådet kunna ge en kommentar till när Tjeckien kan tänkas ratificera Lissabonfördraget?

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande