Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Fråga nr 6 från Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0217/09 )

Angående: Europeiska sysselsättningspakten

Hur ser rådet på förslaget att anta en europeisk sysselsättningspakt som skulle kunna bli ett viktigt verktyg för att värna om social sammanhållning och främja tillväxten och den ekonomiska återhämtningen inom EU, som lider av följderna av den globala krisen?

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande