Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen – Fråga nr 7 från Justas Vincas Paleckis (H-0219/09 )

Angående: Hälso- och sjukvård i utlandet

Det nya direktivet om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (KOM(2008)0414 ), vilket Europaparlamentet kommer att behandla i april, innehåller gemensamma bestämmelser om förfarandena för att ersätta patienters vårdkostnader i utlandet. Europaparlamentets ledamöter vill ge patienter från EU-medlemsstaterna ökade möjligheter att få vård i ett annat land (till exempel genom att man på förhand ersätter höga vårdkostnader, så att denna vård inte bara erbjuds välbeställda människor). Rådet, å sin sida, vill dock snarare inskränka dessa rättigheter och låta medlemsstaterna själva bestämma vilken utlandsvård de vill ersätta för sina medborgare.

Hur kan man enligt rådet jämka samman Europaparlamentets och rådets motstridiga hållningar? Vilka kompromisser kan det bli tal om?

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande