Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Frågestund (frågor till rådet)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan ).

 
Senaste uppdatering: 8 september 2009Rättsligt meddelande