Artikkel
 

Kuidas parlamendisaadikud hääletavad?

Parlamendi kodukord - 18-08-2009 - 14:34
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 
Pole võimalik olla spetsialist kõiges ja seetõttu näitavad fraktsioonide koordinaatorid ette, kuidas hääletada

Pole võimalik olla spetsialist kõiges ja seetõttu näitavad fraktsioonide koordinaatorid ette, kuidas hääletada

Parlamendiliikmed on istungisaalis oma kohad sisse võtnud. Parlamendi president lausub kõva häälega "Hääletus!", tekib sumin ning sajad käed tõusevad. Istungisaali eesotsas on mõned inimesed silmapaistvalt oma pöidlad suunanud üles, mõned alla. Hääletamine on tõeline märgikeel. Missugused on hääletamise reeglid Euroopa Parlamendis?

Euroopa Parlamendis hääletatakse peamiselt käega viibates, samamoodi nagu Kreeka assamblees Periklese ajal. Istungi juhataja heidab pilgu ületõstetud kätele ning hindab, keda on rohkem, ilma et ta loeks üle pooldajad ja vastased. Juhul, kui vajalik on lihthäälteenamus (üle poole kohalolevatest liikmetest), läheb kõik lihtsalt ja kiirelt.
 
Juhid näitavad ette
 
Pole võimalik olla spetsialist kõiges ja seetõttu annavad fraktsioonide koordinaatorid ja raportöörid oma fraktsiooni liikmetele nõu, kuidas mingi küsimuse puhul fraktsiooni poliitikat arvestades hääletada. Täiskogu istungjärgu ajal võib neid mingit õigusakti hääletades näha kas pöidlad alla või üles surutult. Samas otsustab iga parlamendisaadik ikkagi lõpuks ise, kas järgida või mitte fraktsiooni hääletussoovitust. 
 
Eelmine parlament hääletas oma ametiajal jooksul 2004.-2009. aastani 25 467 korda.
 
Saab ka elektrooniliselt
 
Vahel on hääletus aga pingelisem ja osad saadikud võivad presidendi otsuse vaidlustada, nõudes kontrollhääletust. Sel juhul tehakse tavaliselt elektrooniline hääletus, mille puhul vajutavad saadikud laualolevat nuppu (poolt, vastu või erapooletu). Iga saadik peab elektrooniliseks hääletuseks kasutama elektroonilist kaarti, mis on neile nimeliselt väljastatud.
 
Elektroonilise hääletuse puhul ilmuvad hääletustulemused saalis olevatele ekraanidele. See süsteem on kasulik, kui on tegu vaidlustatud ja absoluutse häälteenamusega hääletustega (saadikute koguarvust pooled pluss üks). Elektrooniline hääletamine on asendamatu ka kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusteks (eriline enamus, näiteks kaks kolmandikku häältest).
 
Kes kuidas hääletas?
 
Tavaliselt on hääletused anonüümsed, isegi elektroonilised. Saadiku hääletusotsust saab registreerida vaid protokollis, kui on tegu nimelise hääletusega. Saadikud võivad samuti hääletada salajasel hääletusel, asetades oma hääletussedeli hääletuskasti. Tavaliselt kasutatakse sellist hääletusviisi kellegi ülesseadmiseks. Samas võivad kõik hääletused toimuda salajaselt, kui viiendik saadikutest seda soovib.
 
Viide: 20060628STO09319