Artikel
 

Hur röstar ledamöterna?

Parlamentets arbetsordning - 18-08-2009 - 11:23
Dela
Med tummen upp eller ned visar gruppens samordnare partilinjen.

Ledamöter visar med tummen hur de tycker att partikollegorna ska rösta.

Hundratals händer som räcks upp, och ned igen. Knappar som trycks in och sedan släpps. Tummen upp eller tummen ned. Så går Europaparlamentsledamöternas omröstning till. Det är ett sorts teckenspråk. Läs mer om Europaparlamentets olika sätt att rösta.

Enligt statistiken har ledamöterna röstat fler än 25 467 gånger under sammanlagt 33 plenarsammanträden under den senaste mandatperioden (2004-2009). Europaparlamentets omröstningar sker oftast med handuppräckning, som i den gamla grekiska folkförsamlingen.
 
Det är talmannen, som leder sammanträdet, som med ögonmått uppskattar var majoriteten ligger - utan att räkna exakt hur många som är för och emot. När det krävs enkel majoritet (majoritet av närvarande ledamöters röster), går det oftast snabbt och enkelt. Men ibland är majoriteten oklar och bedömningen ifrågasätts av ledamöter som begär kontroll. Det är talmannen som i sådana fall kan besluta om en ny omröstning med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet. Istället för att rösta genom handuppräckning trycker ledamöterna då på en av de tre knapparna ("ja", "nej" eller "avstår") i "röstboxen" som finns på bänken framför varje ledamots plats. Före  omröstningen måste varje ledamot identifiera sig genom ett elektroniskt kort. Skulle det elektroniska systemet däremot vara trasigt vid ett sådant här tillfälle får ledamöterna istället rösta genom att sitta ner eller ställa sig upp.
 
Vem röstade för och vem emot?
 
Inne i kammaren finns informationstavlor som visar resultatet i siffror av en elektronisk votering.  Det är ett användbart system framför allt om resultatet är oklart och när absolut majoritet krävs (hälften plus en röst av det totala antalet ledamöter). Systemet är nödvändigt när det krävs kvalificerad majoritet (särskild majoritet, exempelvis 2/3-delar av rösterna). Vilken typ av majoritet som krävs beror på vilket beslut som ska tas och vad omröstningen handlar om. Omröstningen är anonym även när det elektroniska systemet används. Resultatet registreras i siffror och visar inte vem som har röstat eller hur.
 
Endast vid namnupprop registreras omröstningsresultatet namn för namn och förs till protokollet från sammanträdet. Den här rutinen kommer från tiden då talmannen verkligen ropade upp ledamöterna efter namn för att få deras röst. Man kan lätt föreställa sig vilken tid detta system skulle ta med 736 ledamöter. Elektronisk omröstning gör att vi kan undvika oändliga sammanträden. Namnupprop sker i alfabetisk ordning och talmannen är sist ut att rösta. 
 
Ibland är omröstningen sluten. Då röstar ledamöterna genom att lägga en röstsedel i en urna. I princip används den här typen av omröstning bara vid personval. Men sluten omröstning kan även hållas om minst en femtedel av parlamentets samtliga ledamöter så begär. Rösterna i en sluten omröstning räknas av två till sex genom lottdragning framtagna ledamöter.
 
Hur hänger ledamöterna med i omröstningen?
 
Ledamöterna har röstat igenom ungefär 52 557 dokument sedan juli 2004. Det är som bekant inte möjligt att vara specialist på allt. Därför har varje politisk grupp (ledamöterna grupperas efter politisk hemvist och inte nationalitet) samordnare som ansvarar för särskilda områden (inre marknaden, industri, jordbruk och så vidare). Grupperna utser också "föredragande" som ansvarar för viktiga ärenden. Samordnaren och föredraganden har stor kunskap om olika viktiga ärenden, och utarbetar röstlistor för att visa den politiska gruppens linje. Under omröstningen visar de hur de tycker att ledamöterna ska rösta genom att peka uppåt eller nedåt med tummen. Men när allt kommer omkring är det upp till varje ledamot att välja att följa eller inte den föreslagna partilinjen.
 
Ref.: 20060628STO09319