Článek
 

Jak ochránit děti před internetem?

Mládež - 29-11-2006 - 20:57
Sdílet
Malý chlapec před monitorem

Nebezpečí může číhat v dětském pokoji

Internet se stal nejoblíbenějším způsobem komunikace dětí a mladých lidí v Evropě. Každý druhý pravidelně navštěvuje internetové stránky - ať už je to doma ve škole, v internetových kavárnách nebo přes mobilní telefon. Internet je ale oblastí, kde číhá řada nebezpečí, vůči kterému jsou děti velmi zranitelné: stránky s pornografií, motivy násilí nebo rasismu. Jak můžeme děti chránit a neohrozit svobodu slova? Odpovědi na tyto otázky hledali poslanci Parlamentu.

Málokdo si uvědomuje, je dítě vystaveno doma, ve svém pokoji, když brouzdá po internetových stránkách. Nejde  přitom jen o to, že by se dostalo k pornografickým fotografiím či filmům. Jeho podoba může být k produkci takových materiálů použita. Pro pedofily zase není nich lehčího, než se vydávat v tolik rozšířených internetových diskuzích za někoho jiného a s dítětem navázat kontakt.
 
Je těžké získat přesné statistiky. Z nedávného výzkumu, který proběhl v Norsku, Dánsku Švédsku, Irsku a na Islandu, ale vyplynulo, že 24 procent dětí má zkušenost se sexuálním obtěžováním  na internetu, více než třetina dostala nabídku k setkání a  u 22 procent  k setkání skutečně došlo.
 
Parlament se minulý týden zabýval otázkou, jak najít rovnováhu mezi ochranou dítěte a zachováním svobody slova.
 
Jak chránit nejslabší?
 
Internet přeci jen není takovou džunglí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Určitá pravidla tu platí. Řada poskytovatelů se reguluje sama, určuje a řídí se svými vlastními pravidly, která pomáhají situaci zvládnout. Dostačující to ale není, a koordinace na evropské úrovni je proto nezbytná.
 
V roce 1998 Unie je v platnosti doporučení o ochraně menšin a lidské důstojnosti a také program "Bezpečnější internet". S rozvojem technologií je ale nutné přistoupit k určitým změnám.
 
"Rychlost technologického rozvoje v oblasti komunikací je tak obrovská, že se ukázalo naprosto nezbytné předložit  nový návrh s lepšími, lépe cílenými prostředky, které budou v souladu se zájmy uživatelů internetu," vysvětlila zpravodajka, francouzská liberálka Marielle de Sarnez.
 
Filtry, vzdělání a stát
 
Zodpovědnost za ochranu dětí nesou podle zpravodajky tři strany: společnosti poskytující on-line služby a audiovizuální záznamy, politickou zodpovědnost nesou členské státy a Evropská unie a  třetím pilířem jsou vzdělávací instituce a také rodina.
 
Společnosti, které se pohybují v informačních a komunikačních službách, mohou poskytovat filtry a další systémy, které potenciálně nebezpečné stránky dětem znepřístupní. Jednoduchý a efektivní způsob takového filtrování podporuje i Evropský parlament.
 
Klíčové pro každé nebezpečí jsou ale znalosti a informovanost. V některých členských státech už proběhly kampaně, které poukazovaly na možná nebezpečí internetu. Zodpovědnost nesou ale i učitelé a rodiče. Parlament v této souvislosti vyzval Komisi, aby připravila evropskou informační kampaň, která by se netýkala pouze internetu, ale všech způsobů komunikace.
 
Politickou zodpovědnost je pak na jednotlivých členských zemích i Unie samotné. Občané by měli mít možnost kontaktovat "horké linky", na které by se obraceli v případě objevení nelegální nebo podezřelé činnosti na webu. V některých státech už fungují: jen v loňském roce lidé nahlásili 65 tisíc podezřelých případů, které byly předány k dalšímu šetření. V jiných zemích ale dosud neexistují. Parlament proto navrhuje vytvořit evropskou linku, na kterou by bylo možné volat zdarma. Občané by se tu navíc dozvěděli informace o možné ochraně.
 
O zprávě budou poslanci hlasovat na prosincovém zasedání. Základem ochrany dětí  je ale dostatek informací, vzdělání a také jejich rodina.
 
Odkaz: 20061129STO00721