Článok
 

Ako ochrániť deti pred hrozbami na internete?

Mládež - 05-12-2006 - 10:56
Zdieľať
Chlapec za počítačom

Nebezpečenstvo môže číhať aj v detskej izbe

Internet sa stal najobľúbenejším spôsobom komunikácie detí a mladých ľudí v Európe. Každý druhý z nich pravidelne navštevuje internetové stránky - či už doma, v škole, v internetových kaviarňach alebo cez mobilný telefón. Internet je však oblasťou, kde číha viacero nebezpečenstiev, voči ktorým sú deti veľmi zraniteľné: stránky s pornografiou, motívy násilia alebo rasizmu. Ako môžeme deti ochrániť a neohroziť slobodu slova? Odpovede na tieto otázky hľadali poslanci Parlamentu.

Málokto si uvedomuje, čomu je dieťa vystavené doma vo svojej izbe, kým surfuje po internetových stránkach. Nejde pri tom len o to, že by sa dostalo k pornografickým fotografiám či filmom. Jeho tvár môže byť na produkciu takýchto materiálov použitá. Pre pedofilov tiež nie je nič ľahšieho, než sa vydávať v internetových diskusiách za niekoho iného a nadviazať kontakt s dieťaťom.
 
Je ťažké získať presné štatistiky. Z nedávneho výskumu, ktorý prebehol v Nórsku, Dánsku, Švédsku, Írsku a na Islande vyplynulo, že 24 percent detí má skúsenosť so sexuálnym obťažovaním na internete, viac než tretina dostala ponuku na stretnutie a v 22 percentách k stretnutiu skutočne došlo.
 
Parlament sa minulý týždeň zaoberal otázkou ako nájsť rovnováhu medzi ochranou dieťaťa a zachovaním slobody slova.
 
Ako chrániť najslabších?
 
Internet predsa len nie je až takou džungľou ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Určité pravidlá tu platia. Mnohí poskytovatelia sa regulujú sami, určujú a riadia sa svojimi vlastnými pravidlami, ktoré pomáhajú situáciu zvládnuť. Dostačujúce to však nie je a koordinácia na európskej úrovni je potrebná.
 
Od  roku 1998 je v Únii v platnosti odporúčanie o ochrane menšín a ľudskej dôstojnosti a taktiež program "Bezpečnejší internet". S rozvojom technológií je však nutné pristúpiť k určitým zmenám.
 
"Rýchlosť technologického rozvoja v oblasti komunikácii je tak obrovská, že sa ukázalo úplne nevyhnutné predložiť nový návrh s lepšími, lepšie cielenými prostriedkami, ktoré budú v súlade so záujmami užívateľov internetu," vysvetlila spravodajkyňa, francúzska poslankyňa zo skupiny liberálov a demokratov Marielle de Sarnez.
 
Filtre, vzdelanie a štát
 
Zodpovednosť za ochranu detí nesú podľa spravodajkyne tri strany: spoločnosti poskytujúce on-line služby a audiovizuálne záznamy, politickú zodpovednosť nesú členské štáty a Európska únia a tretím pilierom sú vzdelávacie inštitúcie a taktiež rodina.
 
Spoločnosti, ktoré sa pohybujú v informačných a komunikačných službách, môžu poskytovať filtre a ďalšie systémy, ktoré potenciálne nebezpečné stránky deťom nesprístupnia. Jednoduchý a efektívny spôsob takéhoto filtrovania podporuje aj Európsky parlament.
 
Kľúčové pre každé nebezpečenstvo sú však vedomosti a informovanosť. V niektorých členských štátoch už prebehli kampane, ktoré poukazovali na možné nebezpečenstvá internetu. Zodpovednosť však nesú tiež učitelia a rodičia. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby pripravila európsku informačnú kampaň, ktorá by sa netýkala len internetu, ale všetkých spôsobov komunikácie.
 
Politická zodpovednosť je potom na jednotlivých členských štátoch a tiež Únii samotnej. Občania by mali mať možnosť kontaktovať "horúce linky", na ktoré by sa obracali v prípade objavenia nelegálnej alebo podozrivej činnosti na webe. V niektorých štátoch už fungujú: len vlani ľudia nahlásili 65 tisíc podozrivých prípadov, ktoré boli odovzdané na ďalšie prešetrenie. Parlament navrhuje vytvoriť európsku linku, na ktorú by bolo možné volať zdarma. Občania by sa tu navyše dozvedeli informácie o možnej ochrane.
 
O  správe budú poslanci hlasovať na decembrovom zasadnutí. Základom ochrany detí je však dostatok informácií, vzdelania a taktiež ich rodina.
 
Odkaz: 20061129STO00721