Статия
 

Поглед върху европейските столици на културата през 2007

Култура - 25-01-2007 - 12:09
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
Концерт в Люксембург

Люксембург и Сибиу са културните столици на Европа през 2007

"Европейски град на културата" се обявява от 1985. Амбициозната цел на този проект е да допринесе за "сближаването на европейските народи". По-късно проектът е преименуван на "Европейски столици на културата". Тази година има две такива: Люксембург и Сибиу (Румъния). И двата града се отличават с много богато историческо минало и разнообразна култура.

През 1999 г. Европейският парламент и Съветът съставиха хронологичен списък, по който държавите-членки на Съюза могат да стават домакини на проявата. Определени бяха и критериите, на които градовете трябва да отговарят, за да  могат да обявени за културни столици на Европа.
 
Избор на градовете
 
Седемчленно жури съставено от видни личности от областта на културата разглежда кандидатурите на градовете и изпраща оценката си на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Европейският парламент представя становище на Комисията. По препоръка на Комисията, вземаща под внимание становището на Парламента, Съветът обявява официално Европейската столица на културата.
 
Европейските културни столици за 2007: "космополитна мозайка в различни краски"
 
Събитията и празненства в Люксембург и Сибиу започнаха още преди януари 2007 г. и ще продължат през цялата година с фокус върху културата. Театър, музика, танци, литература и изложби ще бъдат в дневния ред на богатата културна програма на двата града.  
 
Люксембург вече е бил културна столица на Европа през 1995 година. Този път обаче Европейската столица на културата наред с града включва и околностите му - т. нар. Голям регион, където живеят 11 млн. души. Този регион е с богато културно и езиково многообразие, тъй като освен Люксембург обхваща части от Франция, Германия и Белгия. Затова мотото на Люксембург като Европейска столица на културата е "Отвъд границите" - премахване на езиковите и културни бариери и насърчаване на мобилността. Организаторите са подготвили за публиката повече от 500 културни проекта.
 
Сибиу се намира в областта Трансилвания, която е считана за сърцето на Румъния и е основана преди осем века. Градът бе номиниран от Съвета през 2004 г., когато Румъния все още не беше член на Европейския съюз. Темата избрана от Сибиу за тази година е "Град на култура - град на култури". Сибиу е дом на най-голямата германска общност в Румъния и на значително унгарско малцинство, а 95% от населението му са етнически румънци. Тези три култури съжителстват и с роми, словаци и украинци - многообразие от различни култури, което придава динамичен облик на града. Периодът 31 декември 2006 г. - 1 януари 2007 г. бе отбелязан с пищни празненствата по двоен повод: присъединяването на Румъния към ЕС и официалното откриване на програмата на "Сибиу - Европейска столица на културата 2007".
 
За европейски столици на културата през 2008 г. са избрани Ливърпул (Великобритания) и Ставангер (Норвегия), а за 2009 г. Вилнюс (Литва) и Линц (Австрия).
 
 
РЕФ.: 20070125STO02408