Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Pressemeddelelse
 

Virksomhederne skal vise mere ansvar

Beskæftigelsespolitik - 13-03-2007 - 13:09
EP Samling
Del/Gem

Virksomhederne skal vise mere socialt og miljømæssig ansvarlighed. Det er et vigtigt element i den europæiske sociale model, mener Parlamentet i en betænkning, der blev vedtaget i dag.

Parlamentet glæder sig i betænkningen af Richard HOWITT (PSE, UK) over tendensen til, at store virksomheder inden for de seneste år frivilligt har offentliggjort sociale og miljømæssige regnskaber. Men tallene, som har været stigende siden 1993, er nu blevet forholdsvist statiske, og det er kun et fåtal, der benytter internationalt accepterede standarder og principper.
 
Parlamentet anerkender i betænkningen Kommissionens definition af Virksomhedernes Sociale Ansvar som 'et koncept, hvor virksomhederne frivilligt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter'
 
Parlamentet kommer med flere anbefalinger, bl.a., at Kommissionen skal styrke ledernes ansvar i virksomheder med over 1000 ansatte for at gøre det obligatorisk for lederne at minimere eventuelle skadelige konsekvenser af virksomhedens aktiviteter.
 
Kommissionen bliver desuden opfordret til at sikre, at folk, der er blevet påført skade, herunder tredjelandsstatsborgeres skal have mulighed for at søge skaden afhjulpet gennem søgsmål mod europæiske virksomheder ved medlemsstaternes nationale retsinstanser.
 
Forbrugerne spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe incitamenter til ansvarlig produktion og ansvarlig forretningspraksis, fastslår Parlamentet, men mener også at det på grund af forvirring mellem de forskellige nationale produktstandarder og produktmærkningsordninger i øjeblikket er lidt at en jungle for forbrugerne at finde rundt.
 
Fakta:
Virksomhedernes sociale ansvar betyder, at virksomhederne tager et mere direkte ansvar for at styre de sociale og miljømæssige virkninger af deres arbejde eller produktion og bliver mere åbenlyst ansvarlige, ikke blot over for medarbejdere og disses fagforeninger, men også over for andre "interessenter", herunder investorer, forbrugere, lokalsamfund samt miljø- og andre interessegrupper.
 
Ref.: 20070309IPR03999