Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Článok
 

Na veľkosti nezáleží

Priemysel - 20-04-2007 - 18:37
Zdieľať
Muž a dieťa v supermarkete

Dočkáme sa pri nákupe excentrických obalov?

Predstavte si colu v 2,8 litrovej fľaši alebo 630 gramovú múku. Nemožné? Čoskoro už možno realitou. Poslanci vo Výbore pre vnútorný trh totiž rokujú o návrhu, ktorý by umožnil producentom baliť potraviny aj do neštandardných obalov. Forma balenia potravín sa tak už onedlho môže stať nástrojom na získanie nových zákazníkov.

V 60-tych rokoch dvadsiateho storočia boli rôzne národné pravidlá ohľadom veľkosti a objemu obalov a fliaš hlavnou prekážkou voľného pohybu tovarov medzi členskými štátmi. Harmonizácia pomohla tieto bariéry prekonať. V roku 2000 však Európsky súdny dvor rozhodol, že krajiny EÚ nemôžu zabrániť, aby na ich trh vstúpil výrobok z inej členskej krajiny len preto, lebo veľkosť jeho obalu nezodpovedá európskym normám. Legislatíva EÚ o harmonizácii obalov sa tak stala nepotrebnou.
 
Európska komisia chce preto veľkosť obalov určených pre potraviny liberalizovať. Mnohé pravidlá o balení potravín sú navyše už tridsať rokov staré a hromadiace sa novelizácie ich značne zneprehľadňujú.
 
Čo chcú spotrebitelia?
 
Prieskum Eurobarometra z októbra 2001 sa zaujímal o skúsenosti európskych občanov s balenými výrobkami v obchodoch a supermarketoch. Hoci väčšina opýtaných privítala jednotné veľkosti obalov, mnohí sa vyslovili za pestrejší výber balenia produktov.
 
Následne, v roku 2004, Komisia navrhla legislatívu pre úplnú dereguláciu noriem veľkosti obalov. Jednotný objem by sa tak zachoval len pri fľašiach s obsahom vína a alkoholu a jednotná veľkosť pri baleniach instantnej kávy a bieleho cukru.
 
Ochrana spotrebiteľov aj malých podnikateľov
 
Parlament návrh Komisie podporil ešte vo februári 2006. Žiadal však lepšiu ochranu pre spotrebiteľov a tiež pre malých a stredných podnikateľov. Existujú totiž obavy, že rôzne veľkosti obalov by mohli miasť zdravotne postihnutých a starších spotrebiteľov. Práve ľudia z týchto demografických skupín totiž zvyknú nakupovať v miestnych obchodoch, ktoré na rozdiel od supermarketov často neuvádzajú aj jednotkové ceny tovarov.
 
Poslanci sa navyše obávajú, že nové pravidlá by mohli znevýhodňovať malých a stredných podnikateľov. Investície do nových strojov, ktoré by boli schopné vyrobiť aj neštandardné a možno príťažlivejšie obaly, si totiž menšie firmy nebudú môcť dovoliť. Poslanci ďalej v prvom čítaní navrhli, aby do zoznamu regulovaných výrobkov patrila tiež zrnková káva, maslo, soľ, ryža, cestoviny a mlieko.
 
Postupné vyradenie
 
Následne sa k návrhu vyjadrili aj ministri členských štátov. Tí uprednostňujú postupné vyradenie spoločných noriem pre obaly. V prípade poslancami navrhovaných výrobkov by sa tak jednalo o päťročné obdobie a v prípade bieleho cukru dokonca o rok viac. Na základe tlaku Parlamentu na ochranu spotrebiteľov a malých podnikateľov ministri tiež navrhujú:
  • pravidelnú kontrolu ako nové pravidlá ovplyvňujú výrobcov a spotrebiteľov
  • viditeľnejšie označovanie produktov, ktoré by pomohlo spotrebiteľom zorientovať sa v tom, aké množstvo potravín kupujú za danú cenu
Čo bude nasledovať?
 
Teraz je na rade Parlament. Zdá sa, že poslanci v druhom čítaní v máji schvália legislatívny návrh s uvedenými opatreniami. Majú však podmienku, aby sa pravidlá pozmenili v prípade, že sa dokáže ich negatívny dopad na spotrebiteľov a výrobcov.
 
Odkaz: 20070323STO04523