Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Artikel
 

Storleken spelar inte längre roll i EU

Industri - 04-04-2007 - 11:56
Dela
En man och ett barn i en matbutik

Parlamentet ska rösta om standardförpackningar

Fri rörlighet för varor är en nyckelprincip och en källa till framgång i europeisk ekonomi. Nästan en halv miljard människor använder varje dag urvalet från 27 länder. Standardisering, inklusive förpackningsstorlek, har varit viktigt för att få detta att ske. Men när den inre marknaden är säkert i hamn är tiden då mogen för att förändra processen? Mer valfrihet är bra men kan sårbarheten öka om människor blir "förvirrade i matbutiken". Detta är frågor som parlamentet måste konfrontera.

Kommissionen vill liberalisera färdigförpackade varors storlek och mängd. Genom att upphäva nuvarande bestämmelser för nästintill samtliga produkter och genom att samla bestående bestämmelser i ett enda direktiv ämnar kommissionen förbättra konkurrensen och öka konsumenternas valmöjligheter. Om lagstiftningen går igenom kommer några regler att försvinna. Många är skapade för länge sedan, många är över 30 år gamla och har blivit föråldrade. Matvaruförpackningar är en del av detta.
 
1960-talets olika nationella lagstiftning kring färdigförpackade varors storlek och varor innebar ett stort hinder för den fria rörligheten för varor mellan medlemsländerna. Harmonisering genom EU-direktiv hjälpte till att ta bort dessa hinder. Men senare beslutade EG-domstolen att medlemsländerna inte får lov att använda olika förpackningsstorlekar som en ursäkt för att inte acceptera produkter från ett annat medlemsland. Därför blev harmoniseringen onödig.
 
Konsumenternas förväntningar har förändrats
 
I en undersökning från Eurobarometern i oktober 2001 tillfrågades konsumenter i EU om deras erfarenheter av förpackade produkter sålda i matbutiker. Undersökningen visade att de flesta konsumenter välkomnar standardförpackningar men att de också önskar fler valmöjligheter. Så kommissionen agerade. 2004 föreslog de nära nog total avreglering av förpackningsstorlekar. De vill att de flesta EU-standarförpackningar skrotas till fördel för marknadsmekanismer. Bara produkter som till exempel vin, pulverkaffe och vitt socker skulle behålla sina standardförpackningar.
 
Men det är parlamentet, tillsammans med rådet, som tar beslutet. Ledamöterna skyddar konsumenterna och de små och mellanstora företagen. Parlamentet har stöttat den generella linjen av kommissionen. Men parlamentet vill ha bättre skydd för konsumenten och för de små och mellanstora företagen i en ny lag. De befarar annars att konsumenterna, i synnerhet de minst bemedlade, missleds till att köpa ett billigare mjölk- eller smörpaket utan att tänka på att det i själva verket innehåller mindre mängd än övriga paket. Ledamöterna i parlamentet är också bekymrade över eventuella extra kostnader för de små och mellanstora företagen. Existerande maskiner kan bli överflödiga och företagen kan behöva investera i nytt. Parlamentet menar att fler produkter skulle fortsätta vara reglerade: kaffe, smör, salt, ris, pasta och mjölk.
 
Rådets position
 
Rådet höll inte med i den långa listan av undantag. Istället föreslog det en gradvis avveckling av EUs förpackningsregler: fem år för Europaparlamentets lista på produkter och sex år för vitt socker. Rådet föreslog att kolla upp hur de nya reglerna påverkar producenter och konsumenter i regelbundna intervaller. De föreslog också att göra produktmärkningen mer synlig för att hjälpa konsumenterna att uppskatta värdet för pengarna.
 
Bollen är nu tillbaka i parlamentet. Kan parlamentet hitta en kompromiss med rådet? Signalerna från utskottsnivån säger att ledamöterna kan acceptera kompromissen om texten kan leda till översyn av direktivet i fall av negativ påverkan på konsumenter och producenter. Ledamöterna är optimistiska i att den andra omröstningen i plenum i maj kommer att leda till ett positivt slut på den lagstiftande processen.
 
Ref.: 20070323STO04523