Artikel
 

Vatten - 71 procent av jorden men fortfarande otillräckligt

Miljö - 19-03-2009 - 17:56
Dela
Mer än 1,1 miljard av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten

Mer än 1,1 miljard av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten

Planeten, så ödslig att vatten är den mest värdefulla ämnet, var temat för Frank Herbers science fictionroman "Dune". När han skrev romanen 1965 var detta avlägset, men nu verkar det nära. I dag har 1,1 miljarder människor inte tillgång till dricksvatten och de kan öka till mer än 3 miljarder på 20 år. Kommer krig att utkämpas över det "blå guldet" när efterfrågan ökar och resurserna minskar? Ledamöter debatterade vattenfrågan inför årets Världsvattendag och det femte forumet om världsvatten.

Inför det femte världsvattenforumet i Istanbul, den 16-22 mars 2009 ställde utvecklingsutskottet en muntlig fråga till kommissionen (den 11 mars) om vattenförvaltning. Forumet är en plats för diskussion och globala politiska ställningstaganden om vattenförvaltning och vattenresurser med deltagare från hela världen.
 
Den muntliga frågan följdes upp med en resolution som framhåller att "vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten, och tillgång till dricksvatten bör vara en grundläggande och allmän rättighet". Resolutionen betonar att de fattigaste befolkningsgrupperna måste få tillgång till dricksvatten senast 2015. Parlamentet ber medlemsstaterna att trots finanskrisen öka sina bidrag till det offentliga utvecklingsbiståndet för att uppnå millenieutvecklingsmålen om dricksvattenförsörjning.
 
Vatten innebär liv
 
Mer än 1,1 miljard av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten och cirka 2,5 miljarder saknar tillgång till bashälsovård. Den här siffran skulle kunna öka till mer än 3 miljarder till år 2025. Vattenburna sjukdomar är orsaken till 80 procent av sjukdom och dödsfall i utvecklingsländer och dödar ett barn varje åttonde sekund. Ett barn som föds i industrialiserade länder konsumerar mellan 30 och 50 gånger så mycket vatten som ett barn i ett utvecklingsland.
 
Orsakerna till vattenbristen beror på befolkningsökning, matproduktion (till jordbruket går för närvarande 70 procent av vattnet vi använder), fattigdom, vattenresursfördelning samt den politiska situationen i landet.
 
Under 2000-talet kommer klimatförändringarna att bidra till att öka ökenutbredningen i Afrika, vilket förvärrar situationen och leder till "vattenimmigration" till platser (som EU) som har vattenresurser. Dessutom kommer befolkningsökningen att öka i Afrika och andra fattiga områden runt om i världen vilket kommer att öka efterfrågan på vatten.
 
Problem med slöseri
 
Trots att Europa har tillräckligt med vatten finns det många problem orsakat av slöseri, utsläpp, missbruk (till exempel vattning av trädgården och golfbanan). Floden Donau är en av de tio mest hotade floder på grund av utsläpp. Världsnaturfonden varnade nyligen för att fler kanaler hotar floden och tillgången till dricksvatten för 20 miljoner människor.
 
Även kustlinjen längs Medelhavet är utsatt. En turist som bor på hotell använder i genomsnitt en tredjedel mer vatten än en invånare. Antal turister till dessa områden förväntas öka till mellan 235 och 355 miljoner per år till år 2025. Och så är det golfturismen i Spanien. Den årliga vattenkonsumtionen vid golfbanorna är likvärdig vattenanvändningen hos en stad med 12.000 invånare.
 
Uppmuntra utvecklingen av en vattenbesparingskultur i Europa föreslår en resolution från oktober 2007 om vattenbrist och torka i Europa. I resolutionen från mars 2009 uppmanar ledamöterna kommissionen att utarbeta program för att öka medborgarnas medvetenhet om vatten både i EU och dess partnerländer.
 
Vatten som en strategisk resurs
 
2,8 miljarder människor bor i områden med vattenförsörjningsproblem, en siffra som kommer att stiga till 3,9 miljarder fram till 2030. Global vattenbrist kan resultera i nya konflikter och skapa miljoner av vattenflyktingar i utvecklingsvärlden. Några experter har förutspått att krigen i framtiden inte kommer att handla om olja utan om vatten.
 
En känslig fråga i nyckelregioner runt om i världen är tillgången till rent vatten. Mest problematiskt är det för de regioner som delar samma floder. Länderna uppströms skulle kunna skära av vattenflödet.
 
Några exempel på områden som delar samma vattenkälla
 
Floden Nilen som vattenkälla delas av nio länder. Egypten ligger nedströms efter en lång rad länder med tillgång till Nilen. 100 procent av vattnet som används i Egypten kommer från Nilen (inte regnvatten överhuvudtaget). Med ökande befolkning (det är troligt att befolkningsmängden kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna i Egypten) kommer behovet på mer vatten att öka. Till exempel, kommer mer vatten att användas av Etiopien eller Sudan på bekostnad av Egypten?
 
Floderna Tigris och Eufrat som vattenkälla delas av Turkiet, Syrien och Irak. Både Syrien och Irak, som ligger nedströms från Ankara kan känna sig hotade av Turkiets GAP-projekt (att bygga 22 dammar och 19 hydroelektriska kraftanläggningar för bevattning och utvinning av vattenkraft). Några kommentatorer säger att när det är i full gång kan GAP-projektet minska Eufrats vatten till Syrien med 40 procent och vattnet till Irak med upp till 80 procent. 80 procent av vattnet från Syrien kommer från floder som rinner genom Turkiet.
 
Världsvattenforumet
 
Fem ledamöter från miljöutskottet och utvecklingsutskottet deltar Världsvattenforumet i Istanbul. Delegationen kommer bland annat att möta representanter från det civila samhället, fackföreningar och privata sektorn.
 
FN anordnar varje år den 22 mars Världsvattendagen.  Årets tema är "det gränslösa vattnet". Årets datum är 22 mars.
 
Ref.: 20070329STO04903